ROMU

Roskilde Museum blev etableret i 1929 og er i dag et af landets største lokalhistoriske museer. Museet undersøger, indsamler og formidler kulturarven i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner.

Museet er desuden et af 10 museer, der på landsplan er blevet udpeget af Kulturarvsstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Roskilde Museum forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

Roskilde Museum er et enhedsmuseum med ni besøgssteder.

Besøgssteder

 

DET SKER